Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Nikolčice

Jihomoravský kraj
Návštěv :
Celkem : 2212
Týden : 6
Dnes : 0
podrobnosti

Rok 2021

Září

Program klubovny v Nikolčicích

 

20. září - Středověk v Nikolčicích                        Přednáška, která předchází chystanou knihu „Historie Nikolčic v datech a souvislostech“. Půjde o volné pokračování červnové přednášky o dávnověku v Nikolčicích.

Známe datum první písemné zmínky o existenci Nikolčic: 1046, ale co bylo potom? Jak se vesnice utvářela, jak se v ní žilo? Nad těmito otázkami se zamýšlí MUDr. P. Šácha. Sestavil dosažitelný soubor informací, sám podnikl amatérský archeologický průzkum okolí Nikolčic a nyní vás chce s těmito fakty seznámit. Nepůjde jen o přednášku, promítání obrázků s nálezy, ale hlavně o diskusi. Historie je stále otevřená. Přednáška proběhne v úterý 20. září v 18 hod. v zasedací místnosti OÚ. Večer doprovodí zpěvem sopranistka PhDr. P. Šáchová.

21. září v 18 hod. bude opakování přednášky Středověk v Nikolčicích jen v klubovně. Určeno těm, kdo se nemohli 20. září zúčastnit.

Ještě během září uskutečňujeme tematické výlety do okolních muzeí: v Kloboukách u Brna, v Mikulově, kde právě probíhá výstava keltské kultury a kde je i vystavena vzácná nádoba z Nikolčic. Návštěva Mohyly míru - výlet po stopách historie. Kurdějov - prohlídka kostela, opevnění, věže a podzemí. Archeopark v Pavlově, muzeum v Hustopečích. 

Zájezdy jsou organizovány dle zájmu a počtu přihlášených. S každým budou probrány detaily výletu.

Zájemci, hlaste se prosím na 731 129 404 nebo e-mailem dfm@symbinatur.com.

Srpen

Program klubovny v Nikolčicích
Srpen 2021
Ještě z července probíhá v klubovně expozice fotografií
z podařených letních aktivit v letech 1999-2000. Indiánské léto, Středověké léto a Zrození světa a navíc jsou vystavovány také fotografie z aktivity MENU.
Filatelie
10.srpna v 16 hodin v klubovně budou mít občané možnost vidět velmi zajímavou výstavu unikátních sbírek různých známek ze soukromé sbírky Jaroslava Cabala z Hustopečí a současně se s ním uskuteční beseda od 17 hodin. Tato událost bude jenom jednou !
V další dny měsíce srpna bude v klubovně probíhat unikátní výstava obrázků titulních stránek časopisů ze čtyřicátých a padesátých let minulého století, které připomínají slavné hvězdy filmového plátna té doby. Sbírka je ze soukromého archivu Milady Hutákové (Šáchové) z Morkůvek. A ze stejného archivu bude k vidění album známek z celého světa, z třicátých let minulého století.
Výstava bude trvat do konce srpna a potom se klubovna promění do doby středověku v Nikolčicích.

Během prázdnin uskutečňujeme tématické výlety do okolních muzeí.
1. Muzeum v Kloboukách u Brna
2. Muzeum v Mikulově, kde právě probíhá výstava Keltské kultury a je tam také vystavena vzácná nádoba z Nikolčic.
3. Památník bratří Mrštíků v Divákách.
4. Návštěva Mohyly míru- výlet po stopách historie.
5. Kurdějov. Prohlídka kostela, opevnění, věže a podzemí.
6. Návštěva Archeoparku v Pavlově.
7. Muzeum v Hustopečích.
FRANTIŠEK SYSEL MALÍŘ A RESTAURÁTOR - gotická freska Smrt Panny Marie a její transfer ze zničeného kostela sv. Václava v Hustopečích. Výstava je k vidění od 1. srpna 2021 v Městském muzeu a galerii, potrvá do 31. října 2021.
Jednotlivé zájezdy jsou organizovány podle zájmu a podle počtu přihlášených.
Zájemci prosím, hlaste se na mobilu 731 129 404 nebo na mailu : dfm@symbinatur.com
S každým pak budou probrány detaily o výletu.

Rok 2020

SENIOŘI z Nikolčic

Program na březen 2020

od 26. února je možné v klubovně navštívit expozici třetího desetiletí minulého století. (1921-1930) v rámci otevírací doby knihovny.

14. března- vinaři pořádají v kulturním domě v Nikolčicích výstavu vín. Kromě tradičního programu, bude možno si prohlédnout expozici historie vinařství v Nikolčicích Ruší se

19. března v 18,00 v klubovně bude zahájení expozice čtvrtého desetiletí minulého století. (1931-1940)

21. března. Maškarní ples pro dospělé Ruší se

28.března- Slavnosti mandloní a vína - Hustopeče- Společná účast dle zájmu.(27.3. až 29.3.20)

2. dubna v 18,00 v klubovně bude zahájení expozice první poloviny pátého desetiletí minulého století. (1941-1945)

 

 

Program na leden 2020

 

1. ledna 2020 dojde v 15,00 ke slavnostnímu zahájení

Roku historie Nikolčic v datech a souvislostech a bude představena expozice prvního desetiletí od r. 1900 po rok 1910. Info: Dr. Šácha, 731129404, dfm@symbinatur.com.

15. 1. v 18,00 klubový večer pro seniory z Nikolčic

Program: Pokračování čtení z historie Nikolčic v datech a souvislostech, dokončíme desetiletí 1971-1980.

Příprava na ochotnické divadlo.

19. 1. v 16,00 bude v sále KD představení ochotnického spolku Kadet Starovičky. Uvede francouzskou komedii Písek do očí. Úvodem sehrají nikolčické školní děti scénku Mudrci od východu. Závěrem bude posezení s někdejšími ochotníky nikolčického divadla a prohlídka expozice fotografií s názvem Historie ochotnického divadla v Nikolčicích.

29. 1. v 18,00 klubový večer pro seniory z Nikolčic

Program: pokračování čtení z historie Nikolčic v datech a souvislostech, dokončíme desetiletí 1981-1990.

Příprava na únorové otevření expozice druhého desetiletí minulého století.

4. února v 16,00 v klubovně bude zahájení únorové expozice druhého desetiletí minulého století (1911-1920).

 

Senioři z Nikolčic začali spolupracovat s místní knihovnou.

Červenec 2019

10. července

Klubový večer pro seniory z Nikolčic

V místě bývalé pošty. Zač. v 19,00.

Program: Čtení z kroniky obce od kronikáře Františka Kloupara z roku 1926.

 

17. července

Nordic Walking-( hůlky) sraz v 19,00 před OÚ

Prosím nahlaste se na 731129404, nebo na dfm@symbinatur.com, ti z Vás, kdo přijdete.

 

27. července

Setkání sousedů a pamětníků kolem malého ohniště v místech bývalého koupaliště. ( Besedování, zpěv, opékání špekáčků..)

Začátek v 18,00

Info: Dr. Šácha, 731129404, dfm@symbinatur.com

Květen 2019

15. května

Klubový večer pro seniory z Nikolčic
Obnovení provozu klubovny v místě bývalé pošty. Zač. v 18,00.

Kromě pravidelné debaty nad historii Nikolčic bude zdravotní okénko: Trápí vás zažívací potíže? (MUDr. Šácha) a další program dle zájmu.

 

Další akce, kde je možná účast podle zájmu

3. května výlet pro cyklisty, Tvrdonice

5. května setkání seniorů v KD viz pozvánka

11. května M-24 trasa 13 km NORDIC WALKING (hůlky), tradičně v Morkůvkách od 10,00

11. května Běh Parkem Dr. Jana Herbena, Brumovice, nenáročná trasa v délce 3 km po rovině. Jdeme tradičně s hůlkami, začátek ve 14,00. Kdo se přidá?

18. května Modré hory, pro cyklisty i pěší

23. května Nikolčické hry - základní škola, doporučuji seniorům účastnit se jako diváci a povzbuzovat děti.

25. května májová zábava

31. května DD - akce pro děti cestou do hájenky. Doporučuji seniorům zúčastnit se a udělat si na hájenku vycházku. Začátek v 16,30.

duben 2019

3. dubna- knihovna. Začátek v 18 hodin.
Klubový večer pro seniory z Nikolčic
Kromě pravidelné diskuze nad historii Nikolčic, bude ve zdravotním okénku krátká mini přednáška na téma: Jak přecházet bolestem kloubů. (Dr. Šácha)
6. dubna. Ekumenická pouť. Jde se z Nosislavi, přes Velké Němčice, Křepice, Nikolčice a Kurdějov do Hustopečí. Celkem asi 17 km. Info na www.pojdmespolu.eu
7. 4. Vítání občánků v zasedací místnosti OÚ v 15. hodin. Pořádá kulturní komise.
9.4. Žáci 6.- 9.třídy se zúčastní přednášky o odboji během 2.světové války. ( Začátek bude hlášen v rozhlase.) Přednášet bude pan Mgr. Evžen Petřík. Akce proběhne i s ukázkami válečných uniforem a je organizována ve spolupráci s centrem válečných veteránů. Na přednášku jsou však zváni také občané Nikolčic ! 
Pietní akt 
Po ukončení přednášky se společně vydáme k hrobu obětí druhé světové války. Uctíme si jejich památku.
13. dubna. Přechod jarní Pálavy. Info Dr. Šácha 
16.4. Knihovna. Chystáme se na Velikonoce. Od 16. hodin můžete přihlížet a také si zkusit techniky zdobení vajíček. Instruktáž povede p. Rabovská.
Akce dle zájmu
24.dubna – Knihovna Morkůvky v 16:45
Proč jsem tu ještě potřebný
Otázka, která se vnucuje lidem úměrně s jejich klesající samostatností a uplatněním. Jaká je role seniora ve společnosti? Jak se vyrovnat se snižující se výkonností a pohyblivostí? Citlivé a pro mnoho seniorů aktuální téma hledá uspokojivé odpovědi vedoucí k pozitivnímu postoji k sobě i k našemu okolí. Přednáší Ing. Zdeněk Svoboda Vstupné dobrovolné.
28. dubna 19:30 Katedrála Petrov - gospelový zpěv.
Info: Dr.Šácha- 731129404 nebo dfm@symbinatur.com

březen 2019

9.3. od 10 hodin do cca 21 hodin- Košt  vín  ročníku 2018 + Myslivecké hody, pořádají společně vinaři a myslivci. Kulturní  dům v Nikolčicích.

11.3. v 18 hod. klubový večer – v knihovně

23.3. přivítání  jara.  Nordic Walking-  krátká  nenáročná procházka do okolí. Sraz ve 14 hodin před OÚ

25.3.  Přednáška PhDr. Peňáze

- Nikolčice na jevišti světa aneb  čím jsou Nikolčice  zajímavé v dějinách celé země a Evropy ? Začátek v 18 hodin v zasedacím sále OÚ.

 

Možné akce, kterých se lze účastnit, pokud budete mít  zájem. ( mobil: 731 129 404)

22.3. Klobouky u Brna. Vítání jara ve sklepích.  Začátek v 17 hodin.

23.3. Slavnosti mandloní a vína v Hustopečích ( Od 9 hod)

31.3. koncert  Brno Gospel Choir- Brno- odjezd  v 16:30 hodin.

Únor

11.2. v 18 hod. klubový večer – v knihovně  Přesunutí termínu ze středy na pondělí

17.2. Dětský karneval. Pořádá kulturní komise, účast seniorů bude milá.

23.2. putování po kopcích nikolčických Nordic Walking (hůlky) - sraz ve 14 hodin před OÚ.

25.2. v 18 hodin klubový večer – v knihovně

Cvičení probíhá každou středu

 

Program na měsíc leden 

 

SENIOŘI z NIKOLČIC –

upravený program na leden 2019

16. 1. v 18 hod. klubový večer – v knihovně

Promítání filmu „Válečný kabinet“ v češtině. Křesťanský strhující film.

26.1. putování po kopcích nikolčických

Nordic Walking (hůlky) - sraz ve 14 hodin před OÚ.

30. 1. v 18 hod. klubový večer. Host: Ing. Vlastimil Klobása - Kam spěje vinařství v Čechách

Výzva. Připravujeme vzpomínkový večer nad starými fotografiemi z historie Nikolčic.

Kdo může přispět starými fotografiemi, nahlaste se u Dr. Šáchy, fotky na místě oskenujeme a připravíme pro promítání.

2.února Divadelní bál v Boleradicích!

 

Pořádá Divadelní spolek bratří Mrštíků v sále městyse Boleradice.

 

25. divadelní bál aneb Stará láska nerezaví vám nabídne vše, co jste si na našich bálech oblíbili: nádhernou taneční hudbu v podání Salonního orchestru Brno, úvodní polonézu, divadelní vstup herců domácího souboru, ukázku scénického tance s názvem Lvi salonů, kde dámy v elegantních »charlestonkách« v doprovodu jednoho světáckého pána, předvedou miniaturní příběh o dilematu starém jako lidstvo samo – kterou nebo kterého si vybrat? Nebude chybět dámská volenka, sólo, foto koutek, plesová loterie, plno lahůdek a nápojů. Po půlnoci se o dobrou náladu postará cimbálová muzika Primáš. A co si na bál obléknout? Vstup na náš ples je možný pouze ve společenském oděvu. Ovšem je pouze na vás, které století či dobu máte nejraději. Programy našich předchozích bálů se inspirovaly 18. – 20. stoletím. Takže můžete zvolit oděv doby, která je vám blízká – renesanci, baroko, elegantní 19. století, bláznivá dvacátá, zlatá padesátá a tak dále... Cena vstupenky s místenkou je 180 Kč a zahrnuje také skleničku a víno.

 

Zájemci, hlaste se u Dr. Šáchy do 4. ledna, je třeba rezervovat vstupenky.

 

Výzva

 

Připravujeme vzpomínkový večer nad starými fotografiemi z historie Nikolčic.

 

Kdo může přispět starými fotografiemi, nahlaste se u Dr. Šáchy, fotky na místě oskenujeme a připravíme pro promítání.

 

Program na měsíc prosinec

 

1.12. Koncert Brno Gospel Choir- v Mikulově jedeme auty odjezd v 15 hodin od OU
Po návratu do Nikolčic se přidáme k adventnímu posezení v Kulturním domě.

8.12.18 Zpívání pod věží- Bořetice v 15 hod. Jedeme auty. Odjíždíme ve 14:30 hod. od OÚ.

 

12.12 . 2018. klubový večer v 18 hodin v knihovně
Hlavní téma: Stoleté období Nikolčic za pánů z Pernštejna. Prezentaci připravil
Dr. Šácha

 

28.12.18 II. ročník pochodu kolem Nikolčic.
Program: Vyrazíme ve 14 hodin od OÚ, obejdeme vesnici, trasu zvolíme podle počasí a stavu terénu a vracíme se zpět do OÚ, kde se účastníme koštu vín, místních vinařů.

 

 

Program na měsíc listopad 


2.11. Průvod světýlek- přidáme se k tradičnímu průvodu dětí a rodičů.


7.11. v 18,00 přednáška – zasedací sál OÚ
Ing. Ivo Soural: Planety a měsíce, vesmír, jak ho neznáte.

 

21.11. Klubový večer v knihovně. Začátek v 18 hodin. Beseda s autorem knihy Ozvěny pohnutých dob panem Josefem Babáčkem.
Návrh na akce: (hlaste se na: 731129404,dfm@symbinatur.com)

 

9.11. v pátek jedeme do Bratislavy na mimořádné setkání s kazatelem světového formátu s Dr. Rodney Howard-Brownem a jeho manželkou. Začátek je v 18:30 ve sportovní hale Elán. Jedeme auty z Nikolčic, odjezd v 16:30.

 

11.11. Gospel Brno Choir – Kavárna Práh Brno Vaňkovka. Začátek je v 19:30 hodin. Jedeme auty a nebo autobusem.


17.11. prohlídka nové rozhledny v Kobylí. Odjezd auty ve 14,00.
Turistická akce s cílem dosáhnout - Kamenný vrh u Kurdějova. Termín a dobu stanovíme dle zájmu.